Tower Consulting biedt u trainingen die direct leiden tot een hogere productiviteit van uw medewerkers!

We zijn van mening dat een organisatie gebaat is bij het formuleren van doelstellingen die voor alle medewerkers helder zijn, ambitieus en tegelijkertijd realistisch.
Het creëren van draagvlak bij alle betrokkenen is daarbij een belangrijke succesfactor evenals de rol die managers hun medewerkers toebedelen in het realiseren van die doelstellingen.

Dat de medewerkers op het gebied van kennis en vaardigheden in staat moeten zijn om op een efficiënte en effectieve wijze hun taken te kunnen volbrengen klinkt logisch.
Echter, in de praktijk komt het regelmatig voor dat de aanwezige kennis en kunde niet in lijn liggen met de koers die een organisatie wil varen.
De capaciteit van de medewerkers wordt dan een belangrijke beperkende factor in het realiseren van het beoogde succes.

Succes is geen doel is maar een gevolg, daarom zien wij onze trainingen als een belangrijke ondersteuning in het realiseren van het succes.

De trainingen van Tower Consulting kenmerken zich door:

 • een directe koppeling tussen de bedrijfsdoelstellingen en de onderwerpen
 • een praktische insteek
 • plezierige mensgerichte werkwijze
 • korte kernachtige sessies

  De trainingsonderwerpen zijn
  1. Management development
  2. Salesdevelopment voor binnendienstmedewerkers
  3. Salesdevelopment voor buitendienstmedewerkers

  Tower Consulting Trainingen