Voor een praktisch commercieel advies
zijn we de beste keuze!

De advisering van Tower Consulting richt zich op het tot stand brengen van ambitieus realistische plannen.

De focusgebieden waarop een organisatie zich moet concentreren worden in kaart gebracht en een praktisch en haalbaar uitvoeringsplan wordt in samenwerking met alle betrokken medewerkers opgesteld.

Tower Consulting treedt op als regisseur, aanjager en adviseur.
Deze rollen kunnen op alle niveaus in een organisatie worden vervult.

Kerngebieden van het commercieel advies

  • Het maken van commerciële beleidsplannen
  • Het maken van realistische uitvoeringsplannen
  • In kaart brengen van mogelijke consequenties voor de organisatie
  • Het maken van implementatieplannen
  • Ondersteuning in het maken van commerciële keuzes
  • Het in kaart brengen van activiteitenplannen
  • Advisering van managementteams
  • (Her) inrichten van de organisatie

commercieel advies - Tower Consulting